Lost Something?
Search through all posts/pages
on this site.
Правила и условия

Добре дошли в https://kostkanailsystem.bg/

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на T.R. Уебсайтът на Kostka Pr.

T.R. Kostka Pr се намира на адрес:
<адрес>Благоевград, ул. Антим Първи №:13
– 2700 България

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате изцяло тези правила и условия. Не продължавайте да използвате T.R. Уебсайтът на Kostka Pr
ако не приемате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Забележка за отказ от отговорност
и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което има достъп до този уебсайт
и приемане на правилата и условията на компанията. „Компанията“, „Ние“, „Ние“, „Наши“ и „Нас“ се отнасят
към нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите, или за Клиента
или нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на необходимото плащане
процесът на нашето съдействие на клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи
с фиксирана продължителност или всякакви други средства с изричната цел за задоволяване на нуждите на клиента по отношение на това
за предоставяне на посочените услуги/продукти на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващия закон
на Сърбия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число,
главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С помощта на T.R. Сайтът на Kostka Pr вие се съгласявате с използването на бисквитки
в съответствие с Т.Р. Политика за поверителност на Kostka Pr.

Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове
използвайте бисквитки, за да ни позволите да извличаме потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт
за да се даде възможност за функционалност на тази зона и лесна употреба за тези хора, които посещават. Някои от нашите
филиал/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, T.R. Kostka Pr и/или нейните лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за
всички материали на T.R. Костка Пр. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да видите и/или отпечатате
страници от http://kostkabojana.com за ваша лична употреба, предмет на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Не трябва:

 1. Публикувайте отново материал от http://kostkabojana.com
 2. Продават, дават под наем или сублицензират материали от http://kostkabojana.com
 3. Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от http://kostkabojana.com

Преразпределяне на съдържание от T.R. Kostka Pr (освен ако съдържанието не е направено специално за преразпределение).

Хипервръзка към нашето съдържание

 1. Следните организации могат да правят връзки към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:
  1. Държавни агенции;
  2. Търсачки;
  3. Новинарски организации;
  4. Дистрибуторите на онлайн указатели, когато ни изброят в указателя, могат да се свържат с нашия уеб сайт в същия
   начин, по който правят хипервръзки към уеб сайтовете на други регистрирани бизнеси; и
  5. Системно акредитирани фирми, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове,
   и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.
 1. Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, към публикации или към друга информация в уеб сайта толкова дълго
  тъй като връзката: (а) не е подвеждаща по никакъв начин; (b) не внушава невярно спонсорство, одобрение или
  одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързването
  сайт на партията.
 2. Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други искания за свързване от следните видове организации:
  1. широкоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация, като търговски камари, американски
   Автомобилна асоциация, AARP и Съюз на потребителите;
  2. сайтове на общността на dot.com;
  3. асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителни дарения,
  4. дистрибутори на онлайн указатели;
  5. интернет портали;
  6. счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са предприятията; и
  7. образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако установим, че: (a) връзката не отразява
неблагоприятно за нас или нашите акредитирани бизнеси (например търговски асоциации или други организации
представляващи по своята същност подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа у дома, не се допускат
да се свърже); (б) организацията няма незадоволително досие при нас; (c) ползата за нас от
видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава липсата на ; и

Scroll
Бърза поръчка